Garážové brány, posuvné dvere - Adves s.r.o.

automatické dverové systémy a garážové brány

Produkty   Špeciálne konštrukcie  Požiarne konštrukcie 

mapa stranky

Požiarne konštrukcie

Špeciálny typ konštrukcií, kde sú požadované zvýšené nároky na ich odolnosť voči ohňu a vysokým teplotám. Za úlohu majú zabraňovať vplyvu ohňa požiaru na osoby opúšťajúce objekt po chránených únikových cestách.

Pozn.: Problematika požiarnych uzáverov chrániacich únikové cesty je veľmi dôležitým prvkom pri realizácii stavieb a musí sa vždy riadiť schváleným projektom požiarenej ochrany objektu!
Stavebná situácia a prevedenie samotnej stavby je pre konkrétne riešenie dôležité.

Oblasť použitia:

  • vo vymurovaných otvoroch,
  • v oceľových konštrukciách,
  • možnosť osadenia pohonu na krídla.

Vzhľad a vlastnosti:

  • vlastnosti sú limitované konštrukčným riešením, ktoré sa navrhuje pre každé jednotlivé použitie osobitne,
  • požiarna odolnosť je zabezpečená špeciálnym konštrukčným riešením profilov a výplní,
  • vzhľad, pohľadová šírka profilácie, výplne, podľa typu konštrukcie,
  • profilácie v odtieňoch RAL, ELOX, v nereze, imitácia dreva, drevo,
  • možnosť vytvorenia rastra podľa želania,
  • možnosť automatizácie priechodných dverí.

Bližšie technické poradenstvo Vám radi zabezpečia technicko–obchodní poradcovia v jednotlivých regiónoch.

Protipožiarne uzávery Protipožiarne uzávery banka ČSOB Bratislava

Linky

created by mandra webdesign 2008