Garážové brány, posuvné dvere - Adves s.r.o.

automatické dverové systémy a garážové brány

Produkty   Priemyselné brány  Požiarne brány 

mapa stranky

Požiarne brány

Špeciálne typy konštrukcií brán so zvýšenou odolnosťou proti ohňu a vysokým teplotám. Za úlohu majú zabraňovať vplyvu ohňa požiaru na osoby opúšťajúce objekt po chránených únikových cestách.

Pozn.: Problematika požiarnych uzáverov chrániacích únikové cesty je veľmi dôležitým prvkom pri realizácii stavieb a musí sa vždy riadiť schváleným projektom požiarenej ochrany objektu!

Oblasť použitia:

 • vo vymurovaných otvoroch a oceľových konštrukciách,
 • oddeľovanie požiarnych úsekov,
 • chránenie únikových ciest.

Vzhľad a vlastnosti brán:

 • bránové krídlo a jeho vzhľad je dané jednotlivými typmi požiarnych brán a ich vyhotovením,
 • vlastnosti sú limitované konštrukčným riešením, ktoré sa navrhuje pre každé jednotlivé použitie brány osobitne,
 • požiarne odolnosti sú závislé na jednotlivom konštrukčnom riešení jednotlivými typmi požiarnych brán, ich vyhotovením a požiadavkami investora,
 • povrchová úprava podľa konštrukcie: žiarovo pozinkovaný povrch, základný náter, z palety RAL, vrátane nerezového povrchu (kartáčovaný, matový, leštený)

Varianty typov a popis:

 • Krídlové, otočné - jedno alebo dvojkrídlové oceľové brány a dvere zatvárané vždy do zárubne (nie lietačky). Vybavené sú zatváračmi, radičmi krídiel a prídržnými elektromagnetmi. Bežné požiarne uzávery, ručne ovládané.
 • Posuvné - jednokrídlové, dvojkrídlové alebo teleskopické oceľové brány pre uzatváranie väčších otvorov medzi požiarnymi úsekmi. Vybavené sú gravitačnými zatváračmi, prídržnými elektromagnetmi a tlmičmi dorazu. Požiarne uzávery ručne alebo motoricky ovládané.
 • Výsuvné - bránové oceľové krídlo sa vysúva nad otvor. Technicky náročné prevedenie. Vybavené vyvažovacími pružinami, ovládané motoricky.
 • Sekcionálne - bránové krídlo je tvorené zo sekcií zasúvaných do nadpražia pod strop. Technicky náročné prevedenie. Vybavené vyvažovacími pružinami, ovládané motoricky.
 • Rolovacie - bežné rolovacie brány so špeciálnym bránovým krídlom a zárubňovými vodítkami. Bránové krídlo je tvorené špeciálnymi lamelami, ktoré sú natáčané do nábalu rolky nad otvor. Ovládané mechanicky motorom.
 • Roletové - bránové krídlo je tvorené špeciálnou niekoľkovrstvovou tkaninou, odolnou vysokým teplotám. Roleta sa nabaluje do nábalu do nadpražia. Na rozdiel od ostatných požiarnych uzáverov je tento roletový požiarny uzáver stále v otvorenom stave a zatvára sa len v prípade požiaru na signál EPS, alebo požiarnych a dymových hlásičov! Nieje možné ho použiť pre uzavretie objektu, alebo ako protiprievanový uzáver. Preto sa často kombinuje so štandardnou bránou napr. sekčnou, mrežou alebo rýchlobežnou PVC bránou.

Ovládanie brán:

 • ručne,
 • mechanicky pomocou motora s eletronickým riadením.

Príslušenstvo požiarnych brán:

 • možnosť integrovaných krídlových dverí,
 • dverné zatvárače,
 • dymové a požiarne hlásiče,
 • prídržné elektromagnety, atď.

Stavebné situácie a prevedenie samotnej stavby je tiež podstatné.

Bližšie technické poradenstvo Vám radi zabezpečia technicko–obchodní poradcovia v jednotlivých regiónoch.

posuvná dvojkrídla brána posuvná sekčná Telskop Unipharma Prievidza posuvný uzáver EI30 dvojkídlový s integr. dverami posuvný uzáver EI30 dvojkídlový s integr. dverami sekčný uzáver

Linky

created by mandra webdesign 2008