Garážové brány, posuvné dvere - Adves s.r.o.

automatické dverové systémy a garážové brány

Novinky

[06|04|11]   Výrobný a skladový areál firmy R-FIN s.r.o. Fulnek

Zrealizovali sme v réžii investora - Vchodové systémy na administratívnom centre a výrobnom areáli významnej firmy R – FIN s.r.o. vo ... pokračovanie....

[27|11|09]   Novinky z dielne ADVESU

1.Sekcionálna brána so zníženým prahom integrovaných dverí Na základe požiadavkov našich zákazníkov sme vyvinuli, vyrobili ... pokračovanie....

Obchodné podmienky

mapa stranky

Obchodné podmienky

 1. Obchodný kontakt a žiadosť o vypracovanie ponuky
  • vyplnením formulára "dopyt" na našej webstránke,
  • mailom, telefonicky, faxom alebo písomne na niektorú z našich obchodných kancelárií viď. "kontakty" na našej webstránke.

  Na základe tejto žiadosti sa s Vami skontaktuje (nezabudnite do žiadosti uviesť kontaktné údaje) obchodný zástupca a upresní detaily ponuky, prípadne si s Vami dohodne stretnutie

 2. Zameranie stavebných otvorov a vypracovanie technických podmienok

  Po prípadnom akceptovaní našej ponuky a obdržaní záväznej objednávky zameria náš technik stavebné otvory a pripraví technické podmienky pre upresnenie stavebnej prípravy montážneho miesta objednávateľom a pre prípravu pripojenia elektrickej inštalácie systému.

 3. Obchodnoprávny vzťah

  Realizácia diela sa riadi buď podľa zmluvy a dielo podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka ktorú Vám navrhneme, alebo u zákazok malého rozsahu podľa záväznej objednávky a jej naším záväzným potvrdením.

 4. Zmeny technickej špecifikácie objednaného výrobku

  Zmeny nahlásené písomne a pred zadaním systému do výroby je v niektorých prípadoch možné individuálne akceptovať, ale vždy na základe vzájomnej dohody s vypracovaním dodatku zmluvy.

 5. Realizácia a odovzdanie diela

  Po kontrole stavebnej pripravenosti a po odovzdaní stavebného miesta bude prevedená montáž systému.
  Po namontovaní a odskúšaní bude systém odovzdaný podpísaním odovzdávacieho protokolu.

 6. Servis a opravy

  Preventívny servis – pravidelná údržba:
  Účelom preventívneho servisu je udržiavať systém v optimálnom stave a preventívnou výmenou opotrebovaných dielov predchádzať možným poruchám a predlžiť životnosť systému.
  Servis sa vykonáva v rozsahu služieb, ktoré sú dané predpísanými úkonmi údržby, a predpísaným postupom výrobcu, prípadne požiadavkami zákazníka. Servis sa vykonáva v pravidelných intervaloch, plynúcich z prevádzkových podmienok zariadenia, zo zjavného rozsahu a funkčnej schopnosti zariadenia a to spravidla 1x ročne.

 7. Reklamácie a prípadné záručné opravy

  Po písomnom nahlásení reklamácie je vyslaný technik pre posúdenie reklamácie, ktorý spíše zisťovací zápis. Prípadnú opravu vykoná dodávateľ po predložení záručného listu a dokladu o vlastníctve zariadenia. Oprávnenosť reklamácie sa riadi podľa všeobecných záručných podmienok.

 8. Doplňujúce služby a pozáručné opravy

  sú také služby, ktoré nesúvisia s bežnou údržbou zariadenia, sú zákazníkom vyžiadané a ďalej sú to práce a služby, ktoré súvisia s výmenou a opravou poškodených dielov po uplynutí základnej záručnej lehoty, alebo spojené s doplnením funkčného vybavenia zariadenia. Vykonávané sú zásadne na základe písomnej objednávky zákazníka, vo vzájomne odsúhlasenom rozsahu a v dohodnutých termínoch.

Linky

created by mandra webdesign 2008