Garážové brány, posuvné dvere - Adves s.r.o.

automatické dverové systémy a garážové brány

Produkty   Celopresklené konštrukcie  Dvere dymotesné v celosklenej konštrukcii 

mapa stranky

Dvere dymotesné v celosklenej konštrukcii

Už v stredoveku boli mestá a obce povinné budovať účinné protipožiarne ochrany. Najskôr to bola povinnosť pre združenia a cechy. Pretože mnoho hrázdených budov bolo z dreva a zvyčajne boli medzi mestskými hradbami postavené na malom priestore, dochádzalo často k veľkým požiarom, pri ktorých boli zničené celé mestské štvrte.

V budovách určených pre styk s verejnosťou je ochrana proti dymu zvlášť dôležitá. Preto v modernej architektúre začína ochrana proti dymu už v samotnej budove. Dvere s ochranou proti dymu zabraňujú pri požiari rozširovaniu plynov a dymu. Dym a plyny môžu mať neblahé účinky, pretože horúce plyny môžu behom niekoľkých minút zapáliť i vzdialené objekty.


Pre dvere a uzávery sú v EU záväzné smernice s požiadavkami, ktoré sú stanovené normou DIN (EN) 18095. Skúšky našich dverí s ochranou proti dymu sa vykonávajú podľa tejto normy. Potvrdzované sú všeobecným stavebným certifikátom P-281 13883. Kombinujeme tým optimálnu ochranu proti dymu s vynikajúcim stupňom zvukovej nepriezvučnosti o hodnote 33 dB s náročným designom. Jedná sa o bezrámové celosklenené krídlo dverí s kovaním a spodnou tesniacou lištou zabudovanou v spodnom soklovom profile.

A dym zmizne!

Viete, že pri viac ako 70% požiaroch na svete škody na budovách a na ľuďoch napácha práve dym? Vo väčšine prípadov sa môžete vhodnými stavebnými prvkami, ako napr. naším systémom ochrany proti dymu TEUBA, proti vnikaniu jedovatého dymu chrániť.


Dymotesné dvere Dymotesné dvere

Linky

created by mandra webdesign 2008